Cod etic deontologic de conduită

Date consilier etic: Burlan Cristina

Adresa e-mail:burlan.cristina@mmanpis.ro

Numar telefon: 0253.217.020

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS.

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

Date de contact consilier etică: , tel: 0253 217 020, e-mail:burlan.cristina@mmanpis.ro

Cod etica si conduita a personalului din cadrul AJPIS GORJ

Cod-Administrativ

Raport privind respectarea normelor de conduita 2021

Raport privind respectarea normelor de conduita 2022