Formare profesională

 

MASURI CARE SE APLICA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA PE DURATA STARII DE ALERTA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19, IN FUNCTIE DE INCIDENTA CUMULATA LA 14 ZILE/1000 LOCUITORI

 

 

In cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj funcționează Comisia  Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Gorj cu următoarele atributii:

  • autorizează furnizorii de formare profesională și asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de de formare profesională, în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulților;
  • înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
  • urmărește aplicarea și respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulților, monitorizează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale
  • aplică prevederile Ordinului nr. 51/2007 pentru aprobarea procedurii de atestare a calificării – pregatire și experiență profesională – dobandite în România, în afara sistemului național de învățământ, de către cetățenii care doresc să desfășoare activități, în mod independent sau ca salariați, pe teritoriul unui stat membru al U.E.
  • analizeaza și întocmeste răspunsurile, pe domeniul de activitate al formării profesionale, la interpelările formulate de instituțiile administrației central și locale, precum și la scrisorile adresate de persoane fizice și juridice.

Componenţa comisiei de autorizare a judetului  Gorj

 

Membrii CAJ Titular Supleant
Preşedinte MOREANU NATALIA RÎCU SIMONA
Reprezentantul ISJ Gorj MREJERU MARCELA STAICU MARIAN
Reprezentantul AJOFM Gorj CHIRIAC ROMEO NICULESCU ANA MARIA
Reprezentantul Patronate (CNPR)
Reprezentantul Sindicate (CNSRL – FRĂŢIA) TOROP SORIN ARDELEAN LUCIAN ALEXANDRU

 

Secretariat tehnic:

Bădiţa Janina Loredana

Cărbunescu Ramona Mihaela

Date de contact:

Adresă: Aleea Smîrdan, nr. 16, Târgu-Jiu, judetul Gorj

Tel.: 0253217020, fax: 0253217020

E-mail:
ajpis.gorj@mmanpis.ro

badita.janina@mmanpis.ro 

Legaturi utile:
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE: https://www.edu.ro/
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI: http://www.anc.edu.ro/

TAXA    AUTORIZARE (2 SALARII MINIME BRUTE PE TARA GARANTATE IN PLATA)

6600 LEI/ PROGRAM AUTORIZAT 

A.J.P.I.S. GORJ

COD FISCAL:   24703393

CONT BANCAR :   RO27TREZ3365032XXX006831

Termen maxim de depunere a documentelor – 26.01.2024

ANUNT-PENTRU-EVALUATORII-SI-SPECIALISTII-C.A.J.-GORJ-2024

Recrutare-Anexa-1-Inscriere-pe-Lista-eval-si-spec-CAJ-GORJ-2024

Recrutare-Anexa-2-Angajament-de-confidentialitate-CAJ-GORJ-2024

Recrutare-Anexa-3-Declaratie-de-consimtamant-CAJ–GORJ 2024

Anexa-4-CERERE-MENTINERE-pe-Listele-de-evaluatori-si-speciaisti-CAJ-GJ-2024

Termen maxim de depunere a documentelor – 27.01.2023

ANUNT-PENTRU-EVALUATORII-SI-SPECIALISTII-C.A.J.-GORJ-2023

Recrutare-Anexa-1-Inscriere-pe-Lista-eval-si-spec-CAJ-GORJ-2023

Recrutare-Anexa-2-Angajament-de-confidentialitate-CAJ-GORJ-2023

Recrutare-Anexa-3-Declaratie-de-consimtamant-CAJ–GORJ 2023

Anexa-4-CERERE-MENTINERE-pe-Listele-de-evaluatori-si-speciaisti-

Cererile se depun pana in data de 28.01.2022

CERERE COMPLETARE DOSAR evaluator si specialist CAJ GJ 2022

Anunt selectie evaluator/ specialist CA GORJ pe anul 2022

Cerere confirmare de desfasurare a activitatii in 2022

Anunt selectie evaluator/ specialist CA GORJ pe anul 2021

Anunt selectie evaluator/ specialist CA GORJ pe anul 2020

Cerere confirmare de desfasurare a activitatii in 2020

Anunt selectie evaluator/ specialist CA GORJ pe anul 2019

Cerere confirmare de desfasurare a activitatii in 2019

Anunt selectie specialisti/evaluatori

Formular – cerere

 

Registrul furnizorilor de formare profesională autorizati 

Lista furnizorilor de formare profesionala pentru adulti autorizati in județul Gorj

Registru furnizori neautorizati jud Gorj

Registrul furnizori transfrontalieri jud Gorj

Informare model contract pentru plata specialistilor din comisii de examinare-24.10.2017

MODEL CONTRACT DE ANTREPRIZA PENTRU SERVICII INTELECTUALE

MODEL CONTRACT DE ANTREPRIZA PENTRU SERVICII INTELECTUALE WORD

LEGISLATIE

Instructiunea nr. 21 din 07.07.2023

Instructiunea nr.10 din 21.06.2018

anexa instructiunea 10

Instructiunea nr 9 din 18.06.2018

anexa 1-CONTRACT DE ANTREPRIZA PENTRU SERVICII INTELECTUALE

Instructiunea nr. 8 din 15.06.2018

Instructiunea nr. 7 din 14.06.2018

Instructiunea MMJS nr. 5 din 25.01.2018

Instructiunea MMJS nr. 4 din 25.01.2018

Ordin 1666 ROF CAJ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 73/2017 -pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată – MO nr. 110 din 13 februarie 2014;

Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor – MO nr.346/2003;

Ordinul_nr._166_din_2017  din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;

 ORDIN Nr 501 pe 5253 din 2003  pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor – MO nr.774/2003;
ORDIN Nr 4543 pe 468 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – MO nr.903/2004;
 ORDIN Nr 59 pe 3175 din 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale- MO nr.128/2004

Ordin nr. 695 din 04 aprilie 2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale – MO nr.301 din 20 aprilie 2016

Decizia nr. 258/21.06.2023 privind arhivarea standardelor ocupationale prevazute in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie, cu intrare in vigoare la data de 01.09.2023. *

Decizia nr. 257/21.06.2023   privind arhivarea standardelor ocupationale prevazute in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta decizie, cu intrare in vigoare la data de 01.01.2024; *

* Mentionam ca de la datele de mai sus nu se mai fac autorizari pe aceste standarde ocupationale.