Programe și strategii

Strategia privind o reglementare mai bună 2014-2020

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale