Contact

Date de contact

 


Adresă: Strada Smardan  nr. 16 bl.16, sc.1, cod 210153, Târgu Jiu

Tel: 0253-217.020
Fax: 0253-217.020
E-mail: ajpis.gorj@mmanpis.ro
Website: www.gorj.mmanpis.ro

Telefon callcenter:  0219309

PRECIZARE : “Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a copiei actului de identitate, solicitantul  îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor și alte evenimente similare, care țin de circulația datelor prin internet.  Autoritatea publică nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. În cazul în care nu primiți mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresați in scris, autoritatii  publice.”

 

PROGRAM DE AUDIENȚE DIRECTOR EXECUTIV

Joi: 11:00-15:00

Incepand cu data de 01 Februarie 2023 programul de lucru cu publicul se modifica.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni – Joi: 9.00-14:00

Vineri: Nu se lucreaza cu publicul

Program Formulare Europene:
Luni – Joi     11:00 – 13:00

Pentru depuneri cereri si relatii Decret Lege Nr.118/1990:

Marti 09:00 – 12:00

Joi 09:00 -12:00

Programul de lucru la nivelul Secretariatului A.J.P.I.S Gorj si pentru toti angajatii agentiei:

Luni – Joi  08:00 – 16:30

Vineri 08:00 – 14:00

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj  este doamna Bădița Janina Loredana  – Inspector superior

DEPUNERE PETIȚII

Adresa de e-mail pentru transmiterea petițiilor este: petitii_gj@mmanpis.ro

Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

 

Formular de contact

     

    Formular depunere petiție


      Localizare