Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior

Nr. 11542/28.06.2019 Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior În conformitate cu prevederile art.148 și art.149, alin(1)-(5) din H G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.90 alin.(5) din […]