Anunţ de participare programe de interes national pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice aprobate prin H.G. 435/2022

Anunţ de participare programe de interes national pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice aprobate prin H.G. 435/2022

Anunţ de participare

Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale, Cod fiscal 4266669, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1 Bucureşti, telefon: 021/2302361, pagina de internet: https://mmuncii.ro, organizează, în baza Metodologiei de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.435/2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 799 din 13 mai 2022, o selecţie publică de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, ”Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice”, ”Centre de zi de asistență şi recuperare pentru persoanele vârstnice” și ”Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.435 din 30 martie 2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 337 din 6 aprilie 2022.

Bugetul total alocat programelor de interes național este de 161.034.000 lei.

Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale invită solicitanţii eligibili interesaţi să depună proiecte, până la data limită de 20 iulie 2022 ora 18.30, la registratura Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale, Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1, cod 010026.

Elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect pentru selecţia publică de proiecte se elaborează cu respectarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.435 din 30 martie 2022, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 799 din 13 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 512 din 25 mai 2022 și disponibilă în format electronic pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale la adresa:

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6600-anunt-ordin-799-2022-metodologie-evaluare-pin

Selecția de proiecte se organizează pentru înființarea de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cod 8810ID-I, cantinele sociale, cod 8899 CPDH-I, servicii de distribuire a hranei (masa pe roți), cod 8899 CPDH-II, sau pentru servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, centre de zi de asistență și recuperare, cod 8810 CZ-V-I, servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V, în comune și orașe cu o populație sub 20.000 de locuitori, în care nu există aceste servicii.

Solicitanţii eligibili sunt serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor şi oraşelor cu o populaţie sub 20.000 de locuitori şi furnizorii privaţi de servicii sociale, fără scop lucrativ, respectiv asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România.

Condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă sunt precizate în Metodologia de evaluare şi selecţie a proiectelor.

Solicitanţii pot adresa întrebări sau clarificări referitoare la implementarea programelor de interes naţional la numărul de telefon: 021/2302361 şi adresa de e-mail: Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 14 iulie 2022, ora 16.30.

Proiectele vor fi deschise de comisia de evaluare, în prezenţa reprezentanţilor solicitanţilor care doresc să participe, pe data de 21 iulie 2022, ora 10.00, la sediul ministerului.

Anunţul de participare a fost transmis spre publicare, către Regia Autonomă Monitorul Oficial, în baza Legii nr.350/2005 privind privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu moficările și completările ulterioare, cu adresa nr.1024/06.06.2022.