In cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj funcționează Comisia  Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Gorj cu următoarele atributii:

  • autorizează furnizorii de formare profesională și asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de de formare profesională, în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulților;
  • înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
  • urmărește aplicarea și respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulților, monitorizează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale
  • aplică prevederile Ordinului nr. 51/2007 pentru aprobarea procedurii de atestare a calificării – pregatire și experiență profesională – dobandite în România, în afara sistemului național de învățământ, de către cetățenii care doresc să desfășoare activități, în mod independent sau ca salariați, pe teritoriul unui stat membru al U.E.
  • analizeaza și întocmeste răspunsurile, pe domeniul de activitate al formării profesionale, la interpelările formulate de instituțiile administrației central și locale, precum și la scrisorile adresate de persoane fizice și juridice.

Componenţa comisiei de autorizare a judetului  Gorj

 

Membrii CAJ Titular Supleant
Preşedinte MOREANU NATALIA RÎCU SIMONA
Reprezentantul ISJ Gorj IŞFAN ION POPESCU DORINA
Reprezentantul AJOFM Gorj CHIRIAC ROMEO NICULESCU ANA MARIA
Reprezentantul Patronate (CNPR) CALOTĂ ION CORNESCU VASILE
Reprezentantul Sindicate (CNSRL – FRĂŢIA) POPA VALENTIN TOROP SORIN

 

Secretariat tehnic:

Bădiţa Janina Loredana

Cărbunescu Ramona Mihaela

Date de contact:

Adresă: Aleea Smîrdan, nr. 16, Târgu-Jiu, judetul Gorj

Tel.: 0253217020, fax: 0253217020

E-mail:
ajpis.gorj@mmanpis.ro

badita.janina@mmanpis.ro 

 

TAXA    AUTORIZARE (2 SALARII MINIME BRUTE PE TARA GARANTATE IN PLATA)

4160 LEI/ PROGRAM AUTORIZAT INCEPAND CU 01.01.2019

A.J.P.I.S. GORJ

COD FISCAL:   24703393

CONT BANCAR :   RO27TREZ3365032XXX006831

 

 

Registrul furnizorilor de formare profesională autorizati 

Lista furnizorilor de formare profesionala pentru adulti autorizati in județul Gorj

LEGISLATIE

 -pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 privind formarea profesională a adulţilor, republicată – MO nr. 110 din 13 februarie 2014;

  din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – MO nr.774/2003;

 
  pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor – MO nr.774/2003;
 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale – MO nr.903/2004;
 
 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale- MO nr.128/2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale – MO nr.301 din 20 aprilie 2016